Svetainės taisyklės ir sąlygos

   1. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. 1.1. Sąvokos
   1. 1.1.1. „Sukūriau“ – interneto svetainė, veikianti adresu https://www.sukuriau.lt.
   1. 1.1.2. Produktas – daiktas arba teisės, kurios gali būti pardavimo „Sukūriau“ svetainėje objektu.
   1. 1.1.3. Naudotojas – asmuo, kuris užsiregistravo „Sukūriau“ svetainėje, taip sukurdamas čia savo naudotojo paskyrą.
   1. 1.1.4. Pirkėjas – naudotojas, kuris per „Sukūriau“  svetainę perka čia talpinamus produktus.
   1. 1.1.5. Pardavėjas – naudotojas, kurio paskyra buvo išplėsta papildomomis funkcijomis, suteikiančiomis jam teisę parduoti produktus „Sukūriau“ svetainėje.
   1. 1.1.6 Pirkimas – Pirkėjo inicijuotas sandoris pateikiant užsakymą, po kurio yra sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Pirkimas atliekamas internetu, sutartį sudarant nuotoliniu būdu.
   1. 1.2. „Sukūriau“ svetainės naudojimosi sąlygos
   1. 1.2.1. Registravimasis „Sukūriau“ svetainėje, kaip ir naudojimasis šia svetaine, vienareikšmiškai reiškia sutikimą su šiomis Taisyklėmis.
   1. 1.2.2. „Sukūriau“ naudotoju gali būti suaugęs fizinis asmuo, juridinis asmuo ir juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas. Nepilnamečiai asmenys gali naudotis svetaine, jei jų vardu paskyrą sukurs vienas iš tėvų arba teisėtų globėjų.
   1. 1.2.3. Registracija „Sukūriau“ svetainėje atliekama užpildant registracijos formą arba pateikiant savo pirmąjį užsakymą.
   1. 1.2.4. Registruodamasis, Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi siekiant užregistruoti pardavimą ir realizuoti užsakymą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą
   1. 1.2.5. „Sukūriau“ svetainėje draudžiama skelbti turinį, kuris yra įžeidžiantis, pažeidžia galiojančias teisės normas, trečiųjų asmenų teises ir gerus papročius.
    1. PIRKIMO TAISYKLĖS
   1. 2.1.1. Užsakymas atliekamas pridedant produktus į pirkinių krepšelį, nurodant pristatymo adresą, pasirenkant pristatymo ir mokėjimo būdus ir patvirtinant užsakymą.
   1. 2.1.2. Apmokėjimo už pateiktus užsakymus terminas yra 4 darbo dienos.
   1. 2.1.3. Apmokėjimo terminas – tai data, kai mokėjimas turi būti įskaitytas į „Sukūriau“ svetainės sąskaitą.2.1.4. Jei Naudotojas dar neatliko apmokėjimo, jis gali pats atšaukti užsakymą. Apmokėti užsakymai gali būti atšaukiami tik esant pateisinamoms aplinkybėms.
   1. 2.2. Produktų kainos2.2.1. „Sukūriau“ svetainėje pateikiamose Produktų kainos yra viešai skelbiama informacija.
   1. 2.2.2. Kainos yra pateikiamos eurais.
   1. 2.3.3. Kainos gali būti sumažintos, jei pardavėjas nusprendžia pritaikyti nuolaidą.
   1. 2.3. Pristatymo kaina
  1. 2.3.1. Siuntimo išlaidas atskirai kiekvienam produktui nustato Pardavėjas.2.3.2. Pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.2.4. Užsakymų pristatymas

   2.4.1. Produktai yra Pardavėjų nuosavybė iki šių produktų išsiuntimo.

   2.4.2. Užsakymai, į kuriuos įeina Produktai iš daugiau nei vieno Pardavėjo, bus išsiųsti keliomis atskiromis siuntomis.

   2.4.3. Siuntos Pirkėjo pasirinktu būdu bus pristatytos į jo nurodytą adresą.

   2.4.4. Pirkėjo korespondencijos adreso keitimas nekeičia užsakymų, pateiktų prieš atliekant šį pakeitimą, pristatymo adreso.

   Šie užsakymams bus išsiųsti pagal jų pateikimo metu galiojusį pristatymo adresą.

   2.4.5. Norint pakeisti pateiktų užsakymų siuntimo adresą, reikia susisiekti su Pardavėju.

   2.4.6. Po užsakymo apmokėjimo, Pardavėjas turi išsiųsti Produktus per jo nustatytą ir svetainėje nurodytą terminą.

   1. PARDAVIMO TAISYKLĖS
  2. 3.1. Pardavėjo statusas

   3.1.1. Pardavėjo statusas naudotojui suteikiamas jam užsiregistravus ir užpildžius pardavėjams skirtą anketą.

   3.1.2. Sprendimą dėl Pardavėjo įkeltų produktų skelbimo „Sukūriau“ administratorius priima atsižvelgdamas į Produktų nuotraukas.

   3.1.3. “Sukūriau” administratorius pasilieka teisę atsisakyti skelbti Pardavėjo Produktą nepateikdamas priežasties.

   3.1.4. “Sukūriau”  pasilieka teisę atimti iš Naudotojo Pardavėjo statusą nepateikdamas priežasties, ypač jei Naudotojo keliami Produktai turi neigiamos įtakos svetainės įvaizdžiui.

  3. 3.2. Produktai

   3.2.1. Pardavėjas pareiškia, kad jis turi nuosavybės teises į produktus, kuriuos kelia į „Sukūriau“ svetainę.

   3.2.2. „Sukūriau“ svetainėje skelbdamas originalius produktus, Pardavėjas patvirtina, kad yra jų autorius.

   3.2.3. Jei Pardavėjas savo produktus tuo pat metu siūlo parduoti kitose vietose, informacija apie juos visada turi atspindėti faktinį produktų prieinamumą.

   3.2.4. Skelbdamas savo Produktą „Sukūriau“ svetainėje, Pardavėjas privalo pateikti kokybiškas Produkto nuotraukas ir išsamų aprašymą.

   3.2.5. Pardavėjui draudžiama įtraukti į Produktų aprašymus ir reklaminį skydelį bet kokią informaciją, kuri būtų skirta kitokio, nei per šią svetainę, pardavimo būdo skatinimui.

   3.2.6. Pardavėjas patvirtina, kad jis yra nuotraukų ir aprašymų, kuriuos skelbia „Sukūriau“ svetainėje, autorius, arba turi teisę juos naudoti.

   3.2.7. Pardavėjas sutinka, kad jo publikuojamą turinį (nuotraukas, aprašymus ir pavadinimus) “Sukūriau”  reklamos tikslams naudotų šioje svetainėje ir kitose vietose (internete, spaudoje).

   3.2.8. Keldamas Produktą “Sukūriau” svetainėje, Pardavėjas nustato galutinę jo kainą ir pristatymo išlaidas.

   3.2.9. “Sukūriau” pasilieka teisę pašalinti Pardavėjo paskelbtus Produktus nepateikdamas priežasties, ypač jei šie Produktai turi neigiamos įtakos svetainės įvaizdžiui.

   3.2.10. Pardavėjas gali pats pašalinti paskelbtą produktą su sąlyga, kad jo tuo metu niekas neužsakė.

  4. 3.3. Užsakymų vykdymas

   3.3.1. Skelbiami produktai yra Pardavėjo nuosavybė iki šių produktų išsiuntimo.

   3.3.2. Po užsakymo apmokėjimo (užsakymo statusas pasikeičia į „vykdomas“), Pardavėjas per jo nustatytą ir svetainėje nurodytą terminą turi išsiųsti produktus.

   3.3.4. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių užsakymo vykdymas bus atidėtas, Pardavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją.

   3.3.5. Pardavėjas privalo išsaugoti Produkto išsiuntimą įrodančius dokumentus.

   3.3.6. Po Produktų išsiuntimo, Pardavėjas privalo patvirtinti užsakymo įvykdymą savo paskyros parduotuvės valdymo skydelyje (skyriuje “Užsakymai” pakeisti užsakymo statusą į „įvykdytas“).

   3.3.7. Už Produkto gabenimo metu atsiradusią žalą atsako Pardavėjas.

   3.3.8. Pardavėjui draudžiama įtraukti į Produktų aprašymus ir reklaminį skydelį bet kokią informaciją, kuri būtų skirta kitokio, nei per šią svetainę, pardavimo būdo skatinimui.

  5. 3.4. Komisiniai ir mokesčiai

   3.4.1. Naudojimasis svetaine, Pardavėjo statuso gavimas ir prekių talpinimas šioje svetainėje yra nemokami.

   3.4.2. „Sukūriau“ gauna 10% komisinius nuo parduoto Produkto kainos.

   3.4.3. „Sukūriau“ įgyja teisę į komisinius kai Pirkėjas sumoka už Produktą.

  6. 3.5. Atsiskaitymai

   3.5.1. Pardavėjo surinktų lėšų už Produktų pardavimus išmokėjimas „Sukūriau“ vyksta kartą per mėnesį iki atitinkamo mėnesio dešimtos dienos už praėjusį mėnesį.

   3.5.2. Pardavėjui priklausančio išmokėjimo vertę už praėjusį mėnesį sudaro Produktų, parduotų praeitą mėnesį, kainų suma, sumažinta „Sukūriau“ priklausančiais komisiniais (10 proc.).

   3.5.3. Po Produktų grąžinimų lėšų išmokėjimo dydis bus koreguojamas.

   3.5.4. Pinigai išmokami į Pardavėjo prieš tai nurodytą banko sąskaitą, PayPal arba Skrill paskyrą.

   3.5.5. „Sukūriau“ pasilieka teisę sustabdyti lėšų išmokėjimą, jei Pardavėjas vėluoja pristatyti užsakymus – kol užsakymas nebus pristatytas.

   1. GRĄŽINIMAI IR SKUNDAI
  1. 4.1. Grąžinimai

   4.1.1. Pirkėjas per 14 dienų nuo Produkto gavimo dienos gali atsisakyti prekės nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, išskyrus pristatymo išlaidas – apie tai jis turi informuoti Pardavėją. Grąžinimai nėra taikomi internetu atsisiunčiamiems virtualiems produktams.

   4.1.2. Grąžinamas produktas turi būti be defektų, nepakitusios išvaizdos.

   4.1.3. Pirkėjas ne vėliau nei per 14 dienų nuo pareiškimo apie Produkto atsisakymą, privalo išsiųsti grąžinamą produktą Pardavėjo adresu.

   4.1.4. Grąžinamo Produkto siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

   4.1.5. Už grąžintą Produktą Pirkėjas atgauna sumokėtą sumą.

   4.1.6. Po grąžinimo iš Pardavėjo yra atskaitoma suma, kuri buvo priskaičiuota už Produktą.

  2. 4.2. Skundai

   4.2.1. Jei, gavęs Produktą, Pirkėjas nustato jo trūkumus, jis turi nedelsdamas susisiekti su Administratoriumi, pateikdamas tikslų defekto aprašymą. Administratorius pateiks Pirkėjui Pardavėjo adresą, kuriuo Pirkėjas registruotu paštu turės išsiųsti netinkamą Produktą. Jei Pardavėjas negali netinkamo Produkto pataisyti arba pakeisti kitu, Administratorius Pardavėjo vardu grąžins Pirkėjui Produkto kainai lygiavertę sumą.

Sukuriau.lt
Logo
Shopping cart